ประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง4 นิมนต์สมเด็จสังฆนายกแห่งภูฏาน เพื่อเป็นสิริมงคลแด่สถานี


สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ทีวีประชาชน หรือ 4 Channel ได้นิมนต์สมเด็จพระกังปา เซริ่ง เด็น ดุ๊ป สังฆนายก แห่งประเทศภูฏาน เพื่อทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่สถานี
ทีมข่าว 4channel ทีวีประชาชน
รายงานข่าวโดย เจนจิรา ใบม่วง

จัดกิจกรรมการประชุมสัญจร และบำเพ็ญประโยชน์ 25-26 ธค 2555 กำแพงเพชร


กำหนดการ
จัดกิจกรรมการประชุมสัญจร และบำเพ็ญประโยชน์
สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สววท.)
สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2555
ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ระเบียบ ข้อบังคับสภาฯ

ระเบียบ ข้อบังคับ สภาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียดคลิก

การประชุมใหญ่สามัญกรรมการและสมาชิกทั่วประเทศ ของ สววท. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

การประชุมใหญ่สามัญกรรมการและสมาชิกทั่วประเทศสภาฯผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สววท)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ที่มิได้เข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 300 วัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว นับแต่วันที่ กสท.มีมติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 จำนวน 700 สถานี

งานทอดผ้ามหากฐิน วัดบ้านเมย เมื่อวันที่ 3-4 พย 2555

รายได้จากการทอดผ้ามหากฐิน ณ วัดบ้านเมย ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่3-4 พฤศจิกายน2555
เป็นจำนวนเงิน 1,581,799 บาท

จัดประชุมนักวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ใน ภาคเหนือ

นายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมนักวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ใน ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

สวทท.เดินหน้า จัดเสวนา 4 ภาค

หลังจากมีการรวมตัวกันตั้ง เป็น “สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย” (สวทท.) แล้ว นายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์รวมพลังจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนพลังนักวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ใน 4 ภูมิภาค เริ่มจากภาคอิสาน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

Pages

Subscribe to สววท. RSS